Ochrana osobních údajů | Talent Kompas

OCHRANA SOUKROMÍ

I. Správce osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány společností TALENT KOMPAS s.r.o., Běloruská 20, 625 00 Brno, IČ: 09738525, DIČ: CZ09738525. Zapsáno v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 120481 (dále jen „Správce“). Správce se zpracovávanými osobními údaji zachází vždy s opatrností, péčí a respektem. Zákazníci, zájemci nabídek e-shopu nebo pouze návštěvníci webových stránek www.talentkompas.cz (dále jen „Dotčené osoby“) svěřují Správci své údaje. V tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů jsou uvedeny informace o tom, jak jsou tyto údaje Správcem chráněny a jaká práva dotčeným osobám v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů) náleží.

Vzhledem k tomu, že Správce není správcem, jehož činnost odpovídá popisu dle čl. 37 odst. 1 Nařízení o ochraně osobních údajů, Správce nejmenuje pověřence pro ochranu údajů. Svá práva související s osobními údaji může dotčená osoba kdykoliv uplatnit prostřednictvím adresy dokazes.vic@talentkompas.cz.

II. Rozsah osobních údajů

Správce zpracovává pouze ty osobní údaje, které mu dotčené osoby samy svěří, a to:

2.1. Sekce Kontakty nebo prostřednictvím e-mailu dokazes.vic@talentkompas.cz
 • Jméno a příjmení
 • E-mail
 • Telefonní číslo
2.2. Registrace/přihlášení
 • Jméno a příjmení
 • E-mail
 • Telefonní číslo
2.3. Nákup na e-shopu – fakturační údaje
 • Jméno a příjmení
 • E-mail
 • Telefonní číslo
 • Doručovací adresa
 • V případě nákupu za podnikatele – obchodní firma, IČ/DIČ, sídlo
2.4. Čerpání produktů, účet uživatele
 • Jméno a příjmení
 • E-mail
 • Telefonní číslo
 • Doručovací adresa
 • Adresa byliště
 • Datum narození
 • V případě nákupu za podnikatele – obchodní firma, IČ/DIČ, sídlo
 • Fotografie
 • Audiovizuální záznamy pořízené z online workshopů a webinářů
 • Poskytnuté reference k produktům
2.5. Video medailonky, reference a podcasty
 • Audiovizuální záznamy
 • Fotografie
 • Jméno a příjmení
 • Pozice
 • Název zaměstnavatele
 • E-mail
 • Telefon
 • V případě podnikatele fyzické osoby – IČ/DIČ
 • V případě obchodní společnosti – Obchodní firma, sídlo, IČ/DIČ, logo, jméno a příjmení zástupce společnosti
2.6. Přístup k databázi pracovních nabídek

Tato služba je prozatím ve fázi přípravy. Informace o ochraně osobních údajů při čerpání této služby bude doplněno před jejím spuštěním.

2.7. Údaje, které získáme na základě vaší aktivity na webové stránce
 • IP adresa
 • Soubory cookies (v případě online služeb)
 • Případně jiný online identifikátor

III. Osobní údaje jsou zpracovávány zejména za účelem

 • Prodeje produktů na e-shopu
 • Provozování webových stránek
 • Zlepšování služeb
 • Zabezpečování webové stránky
 • Zasílání newsletterů. K zasílání newsletterů – viz. čl. XI bod 3.3. – dochází na základě oprávněného zájmu Správce, přičemž souhlas k jejich zasílání je udělen při objednávce produktů nebo při dobrovolném přihlášené k odběru newsletteru prostřednictvím webového rozhraní. Odhlášení z jejich přijímání je možno provést kdykoliv, a to prostřednictvím emailové adresy: dokazes.vic@talentkompas.cz.
 • Marketingová prezentace činnosti Správce na jeho webu/sociálních sítích (zveřejňování video medailonků, referencí, záznamů z online workshopů, webinárů a podcastů).
 • Vedení účetnictví. Pokud si dotčená osoba objedná některý z nabízených produktů či služeb, Správce potřebuje její osobní údaje (fakturační údaje), aby vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Tyto údaje si Správce ponechává po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování.
 • Provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou produkty a služby používány a jak jsou z marketingového a obchodního účelu úspěšné.

IV. Předávání osobních údajů třetím stranám

Ke zpracovávaným osobním údajům mají přístup zaměstnanci a spolupracovníci Správce, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

K předávání údajů dochází pouze pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které Správce nedokáže zajistit vlastními silami, přičemž je využíváno služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

 • Poskytovatelé hostingu a serverových služeb (www.forpsi.com – hosting webu)
 • Analytické nástroje (Google Analytics – statistiky návštěvnosti webu)
 • Marketing a zákaznická podpora (MailChimp)
 • Fakturace a účetnictví
 • Zobrazování videí a audio záznamů (Vimeo, SoundCloud)

Je možné, že se v budoucnu Správce rozhodne využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Správce se zavazuje, že v takovém případě bude na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

V. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Prodávající má oprávněný zájem k využívání e-mailové adresy k zasílání obchodních sdělení Kupujícímu pouze v případě, že se jedná o elektronickou adresu získanou od Kupujícího při prodeji produktů či dobrovolným sdílením se Správcem prostřednictvím webového rozhraní za účelem odběru newsletteru. Zasílání obchodních sdělení je možno editovat prostřednictvím emailové adresy dokazes.vic@talentkompas.cz.

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, aby se tyto údaje nemusely zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies může Správce využívat ke zjištění, zda již uživatel ze svého počítače navštívil jeho webové stránky. Identifikuje se pouze cookie na počítači Uživatele.

Uživatel souhlasí s tím, aby Správce cookies používal k zobrazování tzv. behaviorálně cílené reklamy. Uživatel může deaktivovat používání cookies ve svém internetovém prohlížeči.

VI. Předávání dat mimo EU

Data jsou Správcem zpracovávány výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

VII. Práva dotčených osob v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů mají dotčené osoby řadu práv. Pokud má dotčená osoba v úmyslu některého z těchto práv využít, může tak učinit prostřednictvím kontaktování Správce na e-mailovou adresu: dokazes.vic@talentkompas.cz o již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

 • Právo na přístup – dotčená osoba je oprávněna Správce kdykoli vyzvat, aby ji ve lhůtě 30 dní doložil, jaké její osobní údaje zpracovává a proč.
 • Pokud se u dotčené osoby něco změní nebo shledá své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, má právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování může dotčená osoba využít, pokud se domnívá, že Správce zpracovává její nepřesné údaje, domnívá se, že provádí zpracování nezákonně, ale nechce všechny údaje smazat nebo pokud vznese námitku proti zpracování. Omezit lze rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.
 • Právo na přenositelnost. Pokud by dotčená osoba chtěla své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, bude Správce postupovat stejně jako při využití práva na přístup.
 • Právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě Správce vymaže veškeré osobní údaje dotčené osoby ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. V některých případech je Správce vázán zákonnou povinností, a např. musí evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě Správce smaže všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.
 • Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud má dotčená osoba pocit, že s jejími údaji Správce nezachází v souladu se zákonem, má právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení. E-maily s novinkami a obchodními sděleními Správce zasílá zákazníkům www.talentkompas.cz na základě svého oprávněného zájmu. Odhlásit se zákazník může prostřednictvím emailové adresy: dokazes.vic@talentkompas.cz.

 

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 1.7.2021.

Mám zájem o zásoby na příští rok

Chci vytvořit nabídku na míru

Registruj se na termín

Poptávka na míru

Kontaktujte nás a rádi vám připravíme nabídku přesně dle vašich požadavků. 

SKVĚLÉ ROZHODNUTÍ

Jsme nadšení, že chceš být našim partnerem.
Díky za tvé potvrzení, nyní chvíli počkej než se s tebou spojí náš kolega, který se s tebou dohodne na dalších krocích.

Měj krásný den,
Tým TALENT KOMPAS

JSME TÝM TALENT KOMPAS

Chceš se k nám přidat? Tvoříme prostředí, kde můžeš i ty znamenat změnu v životech ostatních. Napiš nám o sobě pár informací a pošli své představení. Doporučujeme, pořádně si nastuduj naše vize a hodnoty. V týmu chceme parťáky, kteří se s námi dokážou ztotožnit.

Staň se partnerem

Rádi tě poznáme. Dej nám na sebe kontakt a domluvíme si první rande, abychom se seznámili. Věříme, že najdeme průsečíky pro společný růst.

Jak ti můžeme pomoci?

Pojďme se spojit, abychom mohli lépe poznat, jak a s čím ti můžeme pomoci. Nech nám na sebe kontakt a my se ti ozveme nazpět.