Jak umělá inteligence proměňuje HR a talent management

Barbora Malinovská: Jak umělá inteligence proměňuje HR a talent management

Manažeři a personalisté jsou v dnešní době zavalení prací. Ušetřit cenný čas jim přitom může efektivní pomocník, na kterého se mohou spolehnout. Tedy za předpokladu, že si ho dokážou správně vytrénovat.

AI zrychluje, usnadňuje a zefektivňuje práci.

Umělá inteligence nám umí pomoci s celou řadou oblastí. Jednou z nich je i talent management, kterým se kromě jiného zabývá mentorka a konzultantka Barbora Malinovská. Ta proškolila už více jak 5 000 manažerů a zdigitalizovala 15 firem. V rozhovoru pro TALENT KOMPAS nám prozradila, proč by sis i ty měl do svého týmu pozvat AI jako spolupracovníka a k čemu všemu můžeš umělou inteligenci v HR a leadershipu využít.

ChatGPT ≠ umělá inteligence

Hned na začátek je potřeba si říct, že umělá inteligence není jen ChatGPT. Ačkoliv tato dvě slovní spojení vnímá spousta z nás jako synonyma. Laicky řečeno je umělá inteligence počítačová věda, která se snaží napodobovat lidské chování.

ChatGPT je nástroj generativní umělé inteligence, který funguje na jazykovém modelu a generuje nám různé věci – text, s využitím dalších modelů obrázky a podobně. Jedná se ale jen o určitý typ umělé inteligence.

K čemu všemu lze umělou inteligenci v HR využít?

Umělá inteligence se v posledních letech velmi osvědčuje napříč obory. Dokáže nám totiž zrychlit, usnadnit a zefektivnit práci, přičemž jinak tomu není ani v HR oblasti. 

Zapoj umělou inteligenci do náboru

Umělá inteligence ti může pomoci vybrat vhodného kandidáta. Snížíš tak riziko, že investuješ do zaškolení někoho, kdo ti odejde ještě během zkušební doby nebo během prvního roku. Pokud do výběrového řízení zapojíš umělou inteligenci, zvýšíš pravděpodobnost, že společně zvolíte toho správného uchazeče.

My jako lidé si občas i nevědomky můžeme říkat: „Tahle paní nebo tento pán tuhle naši pozici nezvládne,“ protože si v sobě nosíme nějakou minulou zkušenost, která je dané situaci podobná. Všechna tato kognitivní zkreslení ale AI narozdíl od nás nemá, a proto přináší rychlejší a jistější rozhodnutí.

Umělá inteligence může být nápomocná také ještě před samotným zahájením náboru. Ve spolupráci s Testem talentů TALENT KOMPAS a jeho výsledky ti umí definovat dovednosti a schopnosti, které členové tvého týmu mají a které vám naopak v týmu chybí.

S určitou mírou pravděpodobnosti pak dokáže AI predikovat, jaké lidi bys tím pádem měl do svého týmu hledat. Například ty, kterým v první pětce talentů převažují analytické talenty, jelikož zbytek tvého týmu tvoří především realizátoři a vizionáři. Přečti si více o tom, jak sestavit talentový tým díky diverzitě.

I my jsme do týmu TALENT KOMPAS zapojili ChatGPT, který nám pomohl s modelováním role našeho potenciálního produkt manažera. Do ChatGPT jsme nahráli obsah našich talentů a zadali jsme požadavky na nového člena týmu – co by měl dělat, jaký by měl být. Následně jsme si od nástroje nechali doporučit, jakými talenty by měl vybraný jedinec disponovat a do jaké skupiny talentů by měl zapadat. 

Podívej se, jaké talenty by podle ChatGPT měl mít například administrativní pracovník:

 • Orientace na řád a postupy – podporuje schopnost udržovat organizované pracovní postupy a efektivně spravovat informace a dokumenty.
 • Strukturované myšlení – pomáhá v logickém uspořádání a strukturování informací, což je klíčové pro efektivní administrativní práci.
 • Spolehlivost – zajišťuje důslednost a spolehlivost v plnění úkolů, dodržování termínů a závazků.
 • Analytické myšlení – umožňuje pečlivou analýzu a zpracování dat a informací, což je důležité pro přesné a podrobné administrativní úkony.
 • Plánování – klíčové pro efektivní správu času a priorit, organizaci schůzek, událostí a logistických úkolů.
 • Přirozená autorita – užitečná pro efektivní komunikaci a koordinaci s ostatními, stejně jako pro udržení profesionálního a respektovaného postavení v administrativní roli.
 • Orientace na kvalitu – zajišťuje, že všechny administrativní úkoly jsou provedeny s vysokým standardem kvality a pozorností k detailům.
 • Smysl pro spravedlnost – důležitý pro spravedlivé a etické zacházení s informacemi a vytváření spravedlivého pracovního prostředí.

Poraď se s umělou inteligencí ohledně rozvoje zaměstnanců

Umělá inteligence zvládá daleko lépe než my nastavovat rozvojové plány jednotlivců či vybrat vhodný způsob a oblasti vzdělávání každého člena týmu. Pokud dáš AI k dispozici kvalitní data, napoví ti, jak by měl vypadat obsah kurzu pro vybrané zaměstnance, aby se posouvali vpřed a osvojili si potřebné dovednosti a znalosti.

Umělou inteligenci můžeš dále zapojit při

 • definování a stanovování požadavků na kandidáty,
 • tvorbě pracovních inzerátů,
 • získávání dat ze životopisů,
 • přípravě na pohovory,
 • brainstormingu možností,
 • přípravě jakýchkoliv dalších materiálů pro HR marketing nebo employer branding.

Manažerům pak může AI ale pomoci například i s přípravou na komplikované situace. Jako jsou náročné rozhovory nebo vyjednávání se zaměstnanci.

„Se správnými AI nástroji budou mít zaměstnanci více času na úkoly, které vyžadují inovaci a strategii. Náboráři ušetří čas, který mohou věnovat rozhovorům s kandidáty a budování vztahů s nimi. AI na sebe mezitím vezme přípravu seznamu vhodných kandidátů podle dovedností, které firma hledá. Obchodní zástupci se budou moct zase zaměřit na prohlubování důvěry se zákazníky a partnery, protože AI se za ně postará o analýzu prodeje a prognózy do budoucna.“

Ryan Roslansky – generální ředitel LinkedIn

S jakými nástroji umělé inteligence pracovat?

Pro všechny výše uvedené činnosti existuje hned několik různých nástrojů umělé inteligence. Podle Barbory by se společnosti měly při výběru řídit především velikostí firmy a vzorku, se kterým plánují pracovat. 

Jednu z variant představuje zmíněný ChatGPT a jeho placená verze. Použít ho můžeš samostatně nebo ho lze propojit i s dalšími automatizačními nástroji. 

U velkých firem ale doporučuje Barbora sáhnout spíše po řešení na míru, které bude přesně odpovídat a dělat to, co tvá společnost potřebuje. Jako třeba komunikovat s vaším HR systémem. Nástroje nastavené na míru jsou také mnohem bezpečnější než běžně dostupný ChatGPT, u kterého stále zcela nevíme, jak s poskytnutými daty dále nakládá.

Další možností jsou „krabicová” řešení, která AI pro své funkce využívají. Mezi ně se řadí český nástroj Sloneek a zahraniční nástroje, jako Eightfold, Beamery a Plum.

Bez dat to nepůjde

Aby mohla umělá inteligence fungovat tak, jak potřebuješ, musíš si ji dobře vytrénovat. Ani AI totiž není bezchybná a také ona se musí vše nejprve naučit.

Představit si ji můžeš jako asistenta, který do tvého týmu nastoupil hned po škole. I jemu budeš muset opakovaně ukazovat a vysvětlovat, co udělal dobře a co špatně a jak to příště udělat lépe.

Zatímco velké firmy by podle Barbory měly přenechat trénování externímu dodavateli, který jim sestaví řešení na míru, malé firmy mohou chtít ušetřit a vyzkoušet si trénink sami. V takovém případě bude potřeba vyladit nejen základní vstup pro umělou inteligenci, takzvaný prompt, ale také AI poctivě vysvětlovat, co v jejím výstupu nesedí a proč není správně.

Naprosto zásadní roli však představují data, která umělé inteligenci poskytneš. Čím přesnější data a čím větší objem dat AI dáš, tím lepší výsledky získáš.

Jaká data budou umělou inteligenci zajímat?

Jedna sada dat by měla obsahovat předchozí pracovní zkušenosti vybraného jedince – třeba jak dlouho vydržel na jaké pozici a podobně. Dále by měly zahrnovat všechny dovednosti, které člověk má. Například absolvovaná školení, informace o výkonu zaměstnance a vše, co může identifikovat, v čem aktuálně osoba úplně nevyniká a co jí dělá problémy.

Bohužel se Barbora často setkává s tím, že firmy tato data vůbec nesbírají. Případně je sice sbírají, ale neukládají si je pravidelně a dlouhodobě. Běžným jevem také je, že jsou data ukládána do spousty nepřehledných excelovských tabulek, ve kterých nejsou vidět historické změny a těžce se podle nich zpětně data interpretují.

Některé větší firmy pracují i s propracovanějšími systémy, ale stává se, že zaměstnanci, kteří se o ně mají starat, nevidí ve vyplňování dat smysl. V takovém případě nemusí na správnost uváděných dat tolik dbát a výsledky mohou být zkreslené.

Na co si dát u umělé inteligence pozor

Barbora označuje umělou inteligence za dobrého sluhu, ale špatného pána. Nikdy by ses neměl rozhodovat jen na základě toho, co ti umělá inteligence řekla a zbavovat se tak vlastní odpovědnosti. Stále je potřeba zajistit lidský dohled, který bude mít nad AI kontrolu. 

V momentě, kdy zapojíš umělou inteligenci do interních procesů, nezapomeň dostatečně informovat zaměstnance, kolegy, ale i samotné kandidáty. Všichni by měli vědět, jaké kroky a proč podle doporučení od umělé inteligence podnikáš a na základě jakých kritérií AI k těmto návrhům došla.

Komu se vyplatí využívat umělou inteligenci?

Čím větší firma, tím větší vzorek. To znamená i více dat, na kterých můžeš umělou inteligenci vytrénovat, a tím pádem dosáhnout většího efektu na práci.

Nicméně i malé nebo střední firmy by podle Barbory měly co nejdříve začít sbírat potřebná data a práci s AI si vyzkoušet. Například týmová verze ChatGPT, která je v porovnání s osobní verzí bezpečnější, tě nevyjde na žádné velké částky.

Není to ale jen o tom najít co nejlevnější nástroj. Podle Barbory by ses měl naopak zaměřit na to, jak můžeš díky AI co nejefektivněji dojít k předem vytyčenému cíli. Podle něj pak vybírej vhodný nástroj a způsob, jak umělou inteligenci do procesů zapojit. Je třeba pohlížet na možnosti umělé inteligence jako celku.

„Řešila jsem firmu, která zaváděla AI do svého náborového procesu, ale vůbec k tomu neměli dostatek lidí. Navíc i jejich tréninková data nebyla správná, a proto výsledky nebyly použitelné. Pokud nemá firma zaměstnance, kteří mohou věnovat čas trénování AI, nebo si nejsou ochotní najmout někoho externího, nedává zapojení umělé inteligence smysl.“

Naskoč se svým týmem na rozjetý vlak jménem umělá inteligence a usnadni si každodenní úkony. Napiš Báře a nech si poradit, jak hladce zapojit AI do procesů ve tvé firmě.

„Umělá inteligence by měla být standardní součástí řešení talent managementu. Už při rozhodování o implementaci této HR strategie doporučuji, aby se organizace zamyslely, jak a s čím jim může AI pomoci. Stejně jako dnes používáme Google Meet nebo Microsoft Teams, tak stejně bychom měli popřemýšlet, jestli dává smysl, abychom používali umělou inteligenci.“

Umělá inteligence by měla být běžnou součástí řešení talent managementu.

ODSTARTUJ SVOU CESTU SEBEROZVOJE

I TY DOKÁŽEŠ VÍC

Až 69 % dotázaných zaměstnanců uvedlo, že je pravděpodobnější, že zůstanou ve společnosti více jak 3 roky, pokud mají pozitivní zkušenost s onboardingem. V době, kdy se spousta firem potýká s nedostatkem talentů, je proto více než žádoucí náborový a adaptační proces opravdu vypilovat a zatraktivnit.

ROZVÍJEJME SVÉ TALENTY SPOLEČNĚ

Náš blog a podcasty jsou plné informací, příběhů a tipů na osobnostní růst. Věříme, že dokážeš víc i ty.

*souhlasím s použitím osobních údajů

Léto představuje ideální čas na odpočinek a sebereflexi. Ať už plánuješ strávit dovolenou na pláži, na chalupě, v práci, nebo jen tak v klidu domova, kniha může být tvým skvělým společníkem. Projdi si náš výběr inspirativních knih, které tě budou nejen bavit, ale také ti pomohou posunout se na své cestě vpřed. Sami jsme tyto knížky četli a našli jsme v nich cenné rady a tipy, které věříme, že budou užitečné i tobě.
Hledáš způsob, jak svou kariéru a koučinkovou praxi posunout na hlavní kolej? Pak je tento článek pro tebe. Mezi naše partnery se řadí koučové, lektoři a konzultanti, jejichž cílem je stát se koučem na volné noze na plný úvazek. Často však nevědí, jak rozjet svou podnikatelskou činnost naplno kvůli svému dalšímu zaměstnání a koučinku se věnují pouze příležitostně po večerech. Nejčastějším problémem, na který narážíme, je fakt, že tito lidé sice milují to, co dělají a v rozvíjení druhých jsou opravdu dobří, nicméně neumí své dovednosti a talenty správně prodat. V tomto článku si ukážeme, jak v takové situaci pomůže TALENT KOMPAS.

Mám zájem o zásoby na příští rok

Chci vytvořit nabídku na míru

Registruj se na termín

Poptávka na míru

Kontaktujte nás a rádi vám připravíme nabídku přesně dle vašich požadavků. 

SKVĚLÉ ROZHODNUTÍ

Jsme nadšení, že chceš být našim partnerem.
Díky za tvé potvrzení, nyní chvíli počkej než se s tebou spojí náš kolega, který se s tebou dohodne na dalších krocích.

Měj krásný den,
Tým TALENT KOMPAS

JSME TÝM TALENT KOMPAS

Chceš se k nám přidat? Tvoříme prostředí, kde můžeš i ty znamenat změnu v životech ostatních. Napiš nám o sobě pár informací a pošli své představení. Doporučujeme, pořádně si nastuduj naše vize a hodnoty. V týmu chceme parťáky, kteří se s námi dokážou ztotožnit.

Staň se partnerem

Rádi tě poznáme. Dej nám na sebe kontakt a domluvíme si první rande, abychom se seznámili. Věříme, že najdeme průsečíky pro společný růst.

Jak ti můžeme pomoci?

Pojďme se spojit, abychom mohli lépe poznat, jak a s čím ti můžeme pomoci. Nech nám na sebe kontakt a my se ti ozveme nazpět.